Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Програмата за научни изследвания и обучения на Европейската общност за атомна енергия

Дата на публикуване: 
вторник, 8 Януари, 2019 - 10:21
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 януари е публикувана покана за представяне на предложения и свързани с това дейности по Работната програма за 2019-2020 г. в рамките на Програмата за научни изследвания и обучения на Европейската общност за атомна енергия (2019-2020 г.), допълваща Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Споменатата Работна програма бе приета от Комисията с Решение C(2018) 8412 от 14 декември 2018 г.

Поканата и Работната програма зависят от наличността на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за съответните години от бюджетния орган, или – ако бюджетът за определена година не е приет – на бюджетните кредити, предвидени по системата на временните суми от една дванадесета.

Тази Работна програма, заедно със сроковете и бюджетите за дейностите, може да бъде открита чрез портала „Финансиране и търгове“.

Чрез този портал може да се намерят и сведения за реда и условията по поканата и свързаните с това дейности. Там ще откриете и указания за кандидатите във връзка с подаването на предложения. Всички тези сведения при необходимост ще бъдат обновявани на същия портал.