Вие сте тук

Покани за предложения и свързаните дейности по работната програма за изпълнение на Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение

Европейската комисия
Дата на публикуване: 
петък, 17 Март, 2023 - 11:00
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 март са публикувани покани за представяне на предложения и свързани дейности по Работната програма за 2021-2022 г. за изпълнение на Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение (2021-2025 г.).

Действията зависят от наличието на бюджетните кредити, предвидени в общия бюджет на Съюза за 2023, 2024 и 2025 г., след приемането на бюджета за 2024 и 2025 г. от бюджетния орган, или съгласно предвиденото в режима на временни суми от една дванадесета. Комисията си запазва правото да отмени или да коригира действията.

Потвърждението, че тези условия са изпълнени, ще бъде публикувано на сайта на Европейската комисия за финансиране и обществени поръчки — Funding & Tenders Portal.

Тази работна програма, включително сроковете и бюджетите за действията, е на разположение на горепосочения портал за финансиране и обществени поръчки, заедно с информация за реда и условията за действията, както и с насоки за кандидатите как да подават предложения. Цялата информация ще бъде актуализирана при необходимост на същия портал за финансиране и обществени поръчки.