Вие сте тук

Информационна кампания "ОСП: За:връщане в бъдещето"

Информационната кампания "ОСП: За:връщане в бъдещето", финансирана от Генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" на ЕК се изпълнява от Агенция Стратегма и Интелдей Сoлушънс, с партньорството на Портал ЕВРОПА. Проектът е част от общоевропейската кампания, посветена на 50-годишнината от създаването на Общата селскостопанска политика (ОСП), която е ключов елемент от европейската интеграция и е осигурила на европейските граждани пет десетилетия на продоволствена сигурност и развити селски райони.

В рамките на кампанията Агенция СТРАТЕГМА и Интелдей Солушънс организират серия от информационни и комуникационни събития в четири държави - България, Португалия, Естония и Малта - под мотото „ОСП: Завръщане в бъдещето".

Акцент на кампанията са дискусиите за новата реформа на общата селскостопанска политика в контекста на бъдещите предизвикателства пред европейските граждани. Сред темите от интерес са и изменението на климата, хранителната сигурност и устойчивото използване на природните ресурси и др. Освен това кампанията е възможност за взаимно опознаване и установяване на партньорство между земеделските производители от четирите държави.

През месец юни 2012 г. се проведе на международна конференция в София с участници от Европейската комисия, Европейския парламент и представители на институции и организации от четирите държави, под патронажа на министъра на земеделието на Република България г-н Мирослав Найденов. http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=39593&category=5

През есента във всяка от четирите столици се организират публични събития за отбелязване на 50-тата годишнина от създаването на Общата селскостопанска политика. В София се проведе кръгла маса посветена на ОСП и образованието http://cap.europe.bg/bg/page.php?c=24&d=238 , а в Талин се състоя кръглата маса "Ефективност и устойчивост на иновативните и добри практики в развитието на селските райони" http://cap.europe.bg/bg/page.php?c=24&d=290. Предстоят събитията в Лисабон и Ла Валета.

Заключителното събитие на информационната кампания ще се състои в Брюксел.

„ОСП: Завръщане в бъдещето" използва и иновативни инструменти и похвати, за да повиши интереса на широката публика към предизвикателства пред Общата селскостопанска политика на ЕС и за да стимулира активното участие на европейските граждани в нейното формиране.

Кампанията има своето забележимо присъствие в интернет благодарение на специалния сайт http://cap.europe.bg и медийното партньорство на Портал ЕВРОПА, както и на активното взаимодействие с публиката в социалните мрежи - https://twitter.com/CAPreTurn и http://www.facebook.com/CAPreturnTOtheFuture.

Ключови моменти в „ОСП: Завръщане в бъдещето" са и видео фотоконкурса и 3D инсталацията „Завръщане в бъдещето - Селското стопанство".

Сайт на инициативата: http://cap.europe.bg/

Видео и фотоконкурс

Информационна кампания „ОСП: Завръщане в бъдещето" обяви видео/фото конкурс „ЗАВРЪЩАНЕ В БЪДЕЩЕТО - СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО" (http://photo.europe.bg) в рамките на инициативата за отбелязване на 50-та годишнина на тази европейска политика. Тази година конкурсът цели да представи света на селското стопанство в Европа посредством образи, свързващи миналото и бъдещето. Залагаме на изключителните възможности, които видеото и фотографията имат за предаване на завладяващи истории от живота на селскостопанските производители и въздействието на техните постижения върху европейските граждани.

Крайният срок за подаване на материалите е 26 ноември 2012 г.

3D инсталацията

Информационната кампания „ОСП: Завръщане в бъдещето" представя 3D интерактивна видео и фото изложба на творби от конкурса „Завръщане в бъдещето - Селското стопанство". 3D инсталацията показва прекрасни гледки от селските и земеделски райони в България, Малта, Португалия, Естония и други части на Европа.

3D инсталацията ще бъде представена в четири европейски страни. В България и Естония тя вече грабна вниманието на публиката, и вече я очакват в Португалия и Малта.

Интерактивната 3D инсталация представя следващото поколение на 3D презентациите, като позволява чрез жестове взаимодействието с холограмната проекция. Така, само чрез движението на тялото, може да се контролира потокът от информация. Инсталацията позволява четирима души да боравят с нея едновременно.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.