Вие сте тук

Твоят глас в Европейския съюз

Скъпи читатели на Портал ЕВРОПА!

През лятото на 2009 г. избрахме седемнайсетте: новите български членове на Европейския парламент, които за първи път ще имат пълен петгодишен мандат.

Това е нашият специализиран сайт http://17.europe.bg - тук ще можете да четете системна, многоаспектна и детайлна информация, свързана с дейността на българските евродепутати. Ще анализираме как се вписва тя в контекста на приоритетите на Европейския парламент и предизвикателствата, пред които се изправят Европейският съюз, държавите-членки и България.

В 17.europe.bg запазваме нашето мото "Твоят глас в Европейския съюз", което се роди по време на гражданската кампания за участие в изборите за Европейски парламент през 2009 г. Портал ЕВРОПА и Центърът за модернизиране на политики я проведоха в рамките на едноименния проект, финансиран със средства от държавния бюджет.

Да, нашето право на глас вече е упражнено, но гласът на гражданите тепърва ще бъде чуван от избраниците ни в Страсбург и Брюксел. Портал ЕВРОПА остава ваш посредник в диалога с избраните в ЕП за всичко, което имате да им кажете…

Продължавайте да ни изпращате коментари и въпроси чрез редакционната електронна поща. Планираме множество онлайн-дискусии, както и партньорства в разнообразни инициативи на евродепутатите, допринасящи за прозрачност, отчетност и добро управление.

Припомняме, че през 2007-ма заедно избрахме първите български евродепутати и тогава Портал ЕВРОПА ви предложи „Осемнайсетте - кои да са?": първото онлайн-гласуване с информиран избор в българското виртуално пространство. Продължихме с добилата популярност рубрика „Осемнайсетте”. След това създадохме и солидна база данни, свързани с Избори'2009, която се превърна в „Седемнайсетте”. Живот и здраве скоро „17.europe.bg” ще се казва „18.europe.bg” – когато изпратим в ЕП и осемнайсетия български представител, след влизането в сила на Лисабонския договор.

Портал ЕВРОПА

Сайт на инициативата: http://17.europe.bg/

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.