Вие сте тук

интегритет

Доклад „Предварителна оценка на нормативната уредба по отношение на интегритета на съдебната система“

сряда, 28 Февруари, 2018 - 15:55

 

Публикуване е доклад „Предварителна оценка на нормативната уредба по отношение на интегритета на съдебната система“. Той е изготвен по Дейност 1.3. по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

Сравнителен анализ на утвърдени инструменти за измерване на интегритета, приложими в съдебната система

събота, 17 Февруари, 2018 - 15:31

Готов е Доклад „Сравнителен анализ на утвърдени инструменти за измерване на интегритета, приложими в съдебната система". Той е изготвен по дейност 1.1. по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г

Готов е първият аналитичен доклад по проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“

петък, 29 Декември, 2017 - 15:49

Готов е първият аналитичен доклад по проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

Още за интегритета на магистратите

сряда, 1 Ноември, 2017 - 11:40

На 31 октомври 2017 се състоя пресконференция „Още за интегритета на магистратите“по проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

Subscribe to интегритет