Вие сте тук

Вера Йоурова

От днес „Европейската заповед за разследване“ ще подпомага органите в борбата срещу престъпността и тероризма

понеделник, 22 Май, 2017 - 15:35

Днес влиза в сила „Европейската заповед за разследване“. Тя опростява работата на съдебните органи, когато искат събиране на доказателства, които се намират в друга държава от ЕС.

Например, ако френските съдебни органи следят терористи, които се укриват в Белгия, те могат да поискат от белгийските си колеги да разпитат свидетели или да извършат обиски на жилища от тяхно име. Този нов инструмент ще опрости и ускори трансграничните наказателни разследвания.

Правилата на ЕС за възнагражденията на кредитните институции и инвестиционните посредници работят, но е необходимо поясняване на принципа за пропорционалност

четвъртък, 28 Юли, 2016 - 14:39

Европейската комисия публикува днес доклад относно правилата за възнагражденията на кредитните институции и инвестиционните посредници.

В него се констатира, че правилата за възнагражденията като цяло са ефективен инструмент за ограничаване на прекомерното поемане на рискове и проявата на недалновидност. Точно това бяха и причините, поради които тези правила бяха въведени непосредствено след финансовата криза.

ЕК предлага нови правила за по-добра закрила на децата при трансгранични производства по семейноправни въпроси

петък, 1 Юли, 2016 - 10:54

Вчера пресслужбата Рапид съобщи, че  Европейската комисия предлага подобрения на правилата на ЕС за закрила на децата при трансгранични спорове в областта на родителската отговорност, свързани с правото на упражняване на родителски права, правото на лични отношения с децата и отвличането на деца.

С новите правила ще се ускорят съдебните и административните производства и ще се гарантира, че винаги се взема под внимание висшият интерес на детето.

Нови правила в ЕС намаляват бюрокрацията, свързана с официалните документи на гражданите

четвъртък, 9 Юни, 2016 - 16:00

Европейският парламент прие днес регламента, предложен от Комисията с цел да се намалят разходите и формалностите за гражданите, които трябва да представят официален документ в друга държава от ЕС, съобщават от пресслужбата на ЕК.

Годишен обзор на правосъдните системи в ЕС: към по-ефективно правораздаване

понеделник, 9 Март, 2015 - 13:13

България дели със Словакия последното място в Европейския съюз по усещане за независимост на съдебната система.

Днес Европейската комисия публикува Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2015 г. (PDF), в което се съдържа обзор на качеството, независимостта и ефикасността на правосъдните системи на държавите членки, съобщават от ЕК.

Subscribe to Вера Йоурова