Вие сте тук

Европейски фондове

Пресконференция за проект, който ще подобри използването на транспортната мрежа в трансгранитчния район България-Румъния

събота, 17 Септември, 2016 - 14:23

На 19 септември 2016 г. (понеделник), с начало 14:00 ч. в конферентната зала на хотел „Вега“, гр. Русе, ул. Александровска №48,  ще се състои пресконференция по проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодалните връзки“.

LIMES ще се стимулира икономическото развитие в на трансграничния регион Румъния-България“

понеделник, 12 Септември, 2016 - 17:18

В петък, 9 септември 2016, в конферентната зала на хотел „Вега“ в гр. Русе, се проведе начална пресконференция за стартиране на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067.

Сметна палата: Не сме намалили риска от наводнения заради забавени планове и дейности

вторник, 16 Август, 2016 - 15:13

Сметната палата извърши одит на изпълнението „Процедура BG161PO005/12/1.20/02/29 – Разработване на планове за управление на риска от наводнения“ за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2015 г. в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и в Управляващия орган на (УО) на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Общо безвъзмездната финансова помощ за проекта е с първоначална стойност около 20 млн. лв., съобщават от пресцентъра на Сметната палата.

Правителството определи управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество на България с Република Македония, Сърбия и Турция

сряда, 10 Август, 2016 - 15:16

Правителството определи Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество България - Македония 2014-2020, България – Сърбия 2014-2020 и България – Турция 2014-2020. Решението беше взето на днешното заседание на Министерския съвет, съобщава пресслужбата на правителството. За Сертифициращ орган по програмите бе определена дирекция „Национален фонд” към Министерството на финансите.

Насоки за гарантиране на спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз в контекста на усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове („ЕСИ фондовете“)

понеделник, 25 Юли, 2016 - 14:13

В Официалния вестник на ЕС от 23 юли 2016 година са публикувани насоки за гарантиране на спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз в контекста на усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове („ЕСИ фондовете“).

Въвежда се методология за инвестирането на средства за публичност и информационни кампании на програмите с европейско финансиране

петък, 22 Юли, 2016 - 17:59

От днес, 22 юли, 2016,  в сила влиза Методология за разпределяне на финансовия ресурс за информация и комуникация на оперативните програми и финансовите инструменти, съфинансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, съобщава пресслужбата на МС.

 Методологията въвежда правила за разходване на финансовия ресурс за информация и комуникация на програмите, като има за цел да осигури максимална достъпност и покритие до разнородни аудитории чрез използване на разнообразни комуникационни канали.

Приети са правилата за допустимост по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове

сряда, 13 Юли, 2016 - 12:00

Правителството прие национални правила за допустимост за разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове през програмен период 2014-2020 г., съобщава правителствената пресслужба.

За изминалия програмен период България е пренасочила общо 446 млн. лева от финансови корекции в мерки по оперативните програми

вторник, 21 Юни, 2016 - 15:44

За изминалия програмен период 2007-2013 г. управляващите органи на оперативните програми с европейско финансиране в България са констатирали нарушения на обща приблизителна стойност 446 млн. лева, които са приспаднали от проектите и са пренасочили към други мерки за подкрепа. Това показва анализ на дирекция „Централно координационно звено“ за управление на средствата от ЕС в Министерския съвет. По приблизителни данни общият размер на наложените финансови корекции по оперативните програми не се очаква да надхвърли 4% от общия бюджет за периода или около 620 млн. лева.

Subscribe to Европейски фондове